Ordensregler i BAC

Ordensregler for Brenderup Aktivitetscenter

Brenderup Aktivitetscenter er et dejligt sted, og vi har et fælles ansvar for at passe på det. Vis hensyn, ryd op efter dig og følg de forskellige anvisninger. Så bliver det også rart for dem, der er sammen med dig og dem der kommer efter. Trænere og ledere forventes, at hjælpe med at reglerne bliver overholdt.

 1. Benyttelse af centeret sker på eget ansvar
 2. Centeret er videoovervåget
 3. Ved benyttelse af hallerne til sportsaktiviteter skal der anvendes rent sportsfodtøj
 4. Alle foreninger/hold skal møde med en træner/leder, der bl.a. har ansvar for:
 • At omklædningsrummene efterlades ordentlige og rydelige efter træning/kamp
 • At rekvisitter/ejendele ikke efterlades/glemmes i hallerne
 • At værdigenstande opbevares forsvarligt – brug evt. cafeteriet
 • At træningen/kampen begynder og slutter til de aftalte tider
 1. Rygning i centeret er ikke tilladt
 2. Boldspil er kun tilladt i hallerne og der løbes ikke i gangene
 3. Det er ikke tilladt at have fodboldstøvler på indendørs
 4. Tilskuere, gæster og andre ikke-sportsudøvere skal udvise en opførsel, der ikke generer træning/kampe.
 5. Hal 2 er harpiksfrit område
 6. Medbragt mad/kage/slik/chips m.m. og drikke må ikke nydes i Brenderup Aktivitetscenter (drikkedunke undtaget). Heller ikke i forbindelse med fødselsdage, afslutninger o. lign. uden forhåndsaftale med cafeteriet.
 7. Ingen leg i depoter/redskabsrum

Da vi er mange, der skal fungere sammen, må vi selvfølgelig udvise hensyn til hinanden. Ansvisninger fra personale og ordensreglerne skal overholdes, hvis ikke, kan det medføre bortvisning eller karantæne, og evt. erstatningskrav for ødelagte rekvisitter.