• +45 7025 2062
 • brenderupidraetsforening@gmail.com

Mødereferater

Referat fra Bestyrelsesmøde den 5. april 2018

 

Bestyrelsen, Brenderup Idrætsforening

 

Lokation BAC Referent Philip Dato 05-04-2018
Til stede Philip

Allan

Pernille

Lissa

Arne

Claus

Dorte

Amel

John

Louise

Fraværende Sussi

Jørn

Agenda


 

 • Efter konstituering
 • Bestyrelsen mødtes efter generalforsamlingen. Her blev man enige om, at bestyrelsen forbliver som den var før generalforsamlingen. Eneste ændring er, at Allan træder ind som menig bestyrelsesmedlem i stedet for Lisbeth.
 • Kort drøftelse af de vedtagne SOP’er
  1. Virker de?
   1. SOP’erne fungerer fint – dette kan også ses på budgettet.
  2. Budget?
  3. Årshjul?
   1. Årshjulene hjælper de enkelte udvalgsformænd med at sørge for, at datoer mv. overholdes.
  4. Betaling af regninger:
   1. Udvalgsformændene oplever, at regninger ikke altid bliver betalt til tiden, samt at der ikke kommer kvartalsregnskaber fra kassereren som det ellers er aftalt.
   2. Det foreslås, at et andet medlem af bestyrelsen får mulighed for at hjælpe Sussi med den daglige betaling af regninger og lignende, således at Sussi har mere tid til at få lavet kvartalsregnskaber, og udvalgsformændene har bedre styr på deres økonomi.
 • Amel følger op med Sussi, så vi finder ud af om Sussi ønsker hjælp, og i så fald hvordan vi bedst kan hjælpe hende med de opgaver hun har.
 1. Fokus på projekter og uddelegering af opgaver
  1. Amel foreslår, at vi får nedskrevet ønsker og prioriteret nogle større projekter, som vi gerne vil arbejde mere målrettet med.
  2. Det vedtages, at udvalgsformændene til næste bestyrelsesmøde medbringer deres ønsker til projekter. På dette bestyrelsesmøde prioriterer vi fælles de forskellige ønsker.
  3. Sponsorudvalgene igangsætter fremsendelse af fakturaer i samarbejde med Sussi snarest.
  4. På grund af forsinkelser med bandereklamerne aftales det, at sponsorerne modtager en faktura på 750kr i 2018 i stedet for de aftalte 1500kr. 2019 og frem kommer til at køre som aftalt, med en årlig pris på 1500kr.
  5. Allan, John og Arne tager sammen med Mathias ansvaret for, at de nye stolper til bandereklamer sættes i snarest muligt. Dette projekt er højt prioriteret og laves separat fra arbejdsdagen for at sikre, at det bliver gjort hurtigst muligt.
 2. Planlægning af arbejdsdag
  1. John planlægger sammen med aktivitetscenteret en dato for arbejdsdagen. I samme ombæring skal John høre BAC om muligheden for at flytte nogle af stolene fra det gamle redskabsrum i hal 1 til redskabsrummet i den nye hal 2.
 3. Sponsor udvalg
  1. Se projekter.
 4. Begivenhed på tværs af afdelingerne #ryste sammen #hygge #vi elskerBIF
  1. Bestyrelsen opfordres til at medbringe gode ideer til ryste-sammen-begivenheder på næste bestyrelsesmøde. Ideerne kan være foredrag, teambuilding mv.
  1. Lørdag den 7. april holder gymnastik opvisning.
  2. Amel har hørt om interesse for at oprette et hold for mænd på 35+ år, der spiller indendørs hockey. Dette kræver dog, at der er en ledig haltid.
  3. Det foreslås at lave nogle mindre/mellemstore flag med BiF-logo, som man kan have med når man spiller på udebane.
  4. Amel sender forslag til mødedato til udvalgsformændene i forbindelse med aftale af haltider.
  5. Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 7. maj 2018 kl. 19.30.