Kategorier
BIF

Hvis din indbetaling fejler

Netop nu betales i nogle afdelinger forårskontingenter.

Afdelingerne hører desværre, at der kan være problemer med at tilmelde og betale kontingent via vores hjemmeside.

Vi har været i kontakt med udbyderen af vores medlemssystem, som har tjekket funktionaliteten af vores betalingsmoduler.
Fejlen er (heldigvis) ikke hos os.
De kan oplyse, at der kan være fejl ved betalingstrinnet omhandlende 3-D Secure. 3-D Secure leveres af din bank, ikke af vores medlemssystem eller BIF (😉), og er et ekstra sikkerhedslag til online transaktioner. Kontakt din bank, hvis der kommer gentagne fejl i dette trin af betalingen.

Ligeledes kan Mastercard Debet drille. Forsøg da gerne at benytte andet betalingskort.

Hvis der er fortsatte problemer, bedes du give besked til din træner/instruktør, da du ikke fremgår af holddeltagerlisten, førend kontingentet er betalt.

Fejl i tilmelding og kontingentbetaling til BIF kan være forbundet med fejl i 3-D Secure